چرخه حیات دامنه های داخلی و خارجی

domainlifecycle

عکس فوق چرخه حیات دامین ها را طبق قوانین موسسه ICANN نشان می دهد. توجه داشته باشید که دامین های ir از این قاعده مستثنی می باشند.

آزاد (Available): در این دوره دامین برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت دامین آنرا به نام خود ثبت نمود.

•فعال(Active): در این دوره دامین فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آنرا تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامین اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار دامین نمی تواند بیش از ۱۰ سال از تاریخ جاری باشد.

•منقضی (Expired): در صورتی که در دوره Active دامین، دامین تمدید نشود. در این دوره دامین غیر فعال خواهد شد. البته در طول این دوره مالک دامین می تواند با پرداخت هزینه عادی تمدید، دامین را مجددا تمدیدنموده و به حالت Active بازگرداند.
این دوره ۴۵ روز می باشد.

•دوره بازخرید (Redemption Grace Period): پس از گذشت ۴۵ روز از تاریخ انقضای دامین این دوره ۳۰ روزه آغاز می شود در این دوره همانند دوره Expired دامین غیر فعال می باشد. در این دوره تمدید دامین تنها توسط مالک دامین و با پرداخت مبلغ جریمه ۱۲۰ دلاری مازاد بر هزینه تمدید دامین امکان پذیر است.

•دوره حذف (Pending Deletion): در این دوره ۵ روزه حتی مالک دامین نیز نمی تواند دامین را تمدید کند و پس از اتمام این دوره دامین برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available درخواهد آمد.

•بهتر است موارد زیر را در نگهداری دامین های خود انجام دهید تا در چرخه حیات دامین خود فقط ثبت و تمدید دامین را انجام داده باشید :

•دامنه میبایست ۱۰ روز تاریخ داشته باشد تا درصورت پرداخت وجه آن از طرف مشتری با راحتی در کمترازچند ساعت تمدید شود.
•درصورتیکه تاریخ دامنه حتی یک روز هم گذشته باشد مشترک برای تمدید دامنه مذکور میبایست دوبرابر هزینه تمدید ۱سال آن را بابت تمدید مجدد دامنه تاریخ گذشته پرداخت نماید .

چرخه حیات دامین IR

dot-com-or-dot-ir1

آزاد (Available): در این دوره دامین برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت دامین آنرا به نام خود ثبت نمود.

•فعال(Active): در این دوره دامین فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آنرا تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامین اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار دامین نمی تواند بیش از ۵ سال از تاریخ جاری باشد.

•منقضی (Expired): در صورتی که در دوره Active دامین، دامین تمدید نشود. در این دوره ۳۰ روزه دامین غیر فعال خواهد شد. البته در طول این دوره ۳۰ روزه مالک دامین می تواند با پرداخت هزینه تمدید، دامین را مجددا تمدید نموده و به حالت Active بازگرداند.

•دوره قفل(Lock): در این دوره ۳۰ روزه مالک دامین می تواند با پرداخت هزینه مالکیت مجدد دامین را تمدید کند و پس از اتمام این دوره دامین برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available درخواهد آمد.

•بهتر است موارد زیر را در نگهداری دامین های خود انجام دهید تا در چرخه حیات دامین خود فقط ثبت و تمدید دامین را انجام داده باشید .

•دامین ها میبایست حداکثر ۱۰روز قبل از تاریخ اتمام تمدید شوند.
•با توجه به قیمت گذاری دامین های آی آر بهتر است کلیه دامینها ۵سال تمدید شوند.
•درصورتیکه حتی ۱روز از تاریخ اتمام یک دامین گذشته باشد مشترک میبایست برای تمدید دامین مورد نظر تا ۲۰روز پس از اتمام تاریخ دامنه دوبرابر مبلغ تمدید را پرداخت نماید.

۲۰ دی، ۱۳۹۵ | برچسبها: ، ، ، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *